ULAŞIM ve KONAKLAMA-TEKNİK GEZİ KURULU

Arş. Gör. Dr. Mikail DİREKÇİ Bozok Üniversitesi
Arş. Gör. Aslı KAHRAMAN ÇINAR Bozok Üniversitesi