Konferans Konu Başlıkları

YERBİLİMLERİ

A. MADEN YATAKLARI VE ÇEVRE

 • Metalik Maden Yatakları
 • Endüstriyel Maden Yatakları
 • Çevre Jeokimyası

B. ENERJİ HAMMADDELERİ

Konvansiyonel Enerji Kaynakları

 • Petrol
 • Kömür
 • Doğal Gaz

Ankonvansiyonel Enerji Kaynakları

 • Kaya Gazı
 • Kömür Gazı
 • Şeyl Petrolü (Oil Shale) ve Şeyl Gazı

Alternatif Enerji Kaynakları

 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Deniz Dalgaları ve Gelgit Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Biyomas Enerjisi
 • Kimyasal yolla enerji üretmesi sağlanan hidrojen ve
 • Hidrojen izotoplarının nükleer fizyonu yoluyla enerji üretme

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

 • Nükleer Yapı
 • Nükleer Saçılma
 • Nükleer Analitik Teknikler ve Yöntemler
 • Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği
 • Nükleer Enerji Strateji ve Politikası
 • Medikal Fizik ve Sağlık Fiziği
 • Nükleer Modeller
 • Nükleer Reaksiyonlar
 • Radyasyon Ölçümleri ve Dozimetreler
 • Yaşam Bilimleri Nükleer Uygulaması
 • Hızlandırıcı Fiziği
 • Nükleer Enerji ve Güvenlik
 • Temel Nükleer Bilimler

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Deniz Dalgaları ve Gelgit Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Biyomas Enerjisi
 • Kimyasal yolla enerji üretmesi sağlanan hidrojen ve
 • Hidrojen izotoplarının nükleer fizyonu yoluyla enerji üretme

HESAPLAMALI FİZİK ÇALIŞMALARI