Davetli Konuşmacılar

Topic: On the effectiveness of the Brink hypothesis for stellar β-decay and electron capture rates

Ghulam Ishaq Khan Institute, Pakistan

Topic: LWR Design Impact on Radiological Source Term

Missouri University of Science & Tech-USA

Topic: Nuclear Reaction Studies at Akdeniz University: Case of Photonuclear Reactions for Sc Nuclei

Akdeniz University,Turkey

Topic: "Before from Underground Resources...." & Variation of trace and radioactive element in the oil shales.

Ankara University, Turkey

Topic: THE INVESTIGATION OF ELECTROMAGNETIC TRANSITIONS AND STRUCTRAL PROPERTIES OF SOME DEFORMED NUCLEI

Kırıkkale University,Turkey

Topic: Source Rock Investigations of Sorgun (Yozgat) Field Bituminous Shale (Oily Rocks): Is it Producedamount Recoverable Oil and Gas From This Field?"

Ankara University, Turkey

Topic: ACCELERATOR TECHNOLOGIES, CERN AND TURKISH ACCELERATOR CENTER

Ankara University,Turkey

Topic: Factors Affectıng the Qualıty of Groundwater Resources and its Effects in Turkey

İzmir Institute Of Technology, Turkey

Topic: The Late Mesozoic-Cenozoic Magmatism and Related Mineralizations in Northeastern Turkey

Karadeniz Technical University, Turkey

Topic: Possible Nuclear Power Plant Types for Turkey in the Future, Nuclear Energy and Technology Policies

Niğde University, Turkey

Topic: Evaluation of Relation of Delice River and Aquifer Systems Based on Groundwater Quality in The Vicinity of Yerköy (Yozgat)"

Ankara University, Turkey

Topic: The solutions of neutron transport equation: Theory and Applications

Ankara University,Turkey

Topic: Investigating the P-T-X Conditions of Hydrothermal Fluid Flow responsible for Au-Ag-Base-Metal Mineralization in the Biga Peninsula

Pamukkale University, Turkey

Topic: Clay occurrences related to hydrothermal ore deposits: indicator for condition, origin and age

Pamukkale University, Turkey

Topic: The so-called Oslo method: Simultaneous extraction of nuclear level density and gamma-ray strength function

Osmangazi University, Turkey

Topic: Propection, the Role of the Geological Engineers in the Mine Prospecting and National Mining Policy.

Selçuk University, Turkey

Topic: From Past To Today Of Oil Shale As An Alternatife Raw Metarial For Energy Productıon And Potantıal Of Turkey

TKİ Genel Müdür Yardımcısı

Topic: The Investigation of temperature dependent electrical characteristics of solar cells and efficiency losses

Gazi University, Turkey

Topic: Underground Thermal Energy for Sustainable Development: Available Methods for Seasonal Solar Thermal Energy Storage

University Of California San Diego

Topic: Nuclear MOX Fuel Burnup Analysis and Monitoring Using Non-Destructive Method

Marmara University, Turkey

Topic: Development and The Importance of Afyonkarahisar in Geothermal Future

Afyon Jeotermal(AFJET), Turkey


Duyuru


Önemli Tarihler

  • 30 Ağustos 2016 - Bildiri özeti son gönderme tarihi
  • 16 Eylül 2016 - Kabul edilen bildirilerin açıklanma tarihleri
  • 19 Eylül 2016 - Kayıt ve katılım ücretlerinin son gönderilme tarihi
  • 6-8 Ekim 2016 - I. ULUSLARARASI YER ALTI ZENGİNLİKLERİ VE ENERJİ KONFERANSI

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi

İnsanlığın varoluşundan günümüze hatta ilerleyen zamanlara kadar hayatın gerek temel gereksinimlerini karşılamak gerekse teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek için ihtiyacı olan en büyük etmen hammaddedir. Hammadde ve bu hammaddeden üretilen enerji bu konferansın temelini oluşturmakta ve Yer Bilimleri ile Fizik konularında çalışan araştırmacıları ortak bir çatıda buluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu konferansın hedeflerinden biri yeraltından çıkarılan hammaddenin jeolojik-fiziksel-kimyasal özelliklerini temel alarak modern dünyadaki yeri ve daha büyük teknolojik gelişmeler için neler yapılabileceği konularını konuşmak ve tartışmaktır.

Bir diğer hedef ise Teorik ve Deneysel nükleer fizik çalışmaları yürüten alanlarında uzman bilim insanlarını bir araya getirmek, yeni gelişmelerin paylaşılacağı ve genç bilim insanlarının yaptığı çalışmaları sunabileceği akademik bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Konferanstaki sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilecektir. Konferansta sunulan tüm çalışmalar "I. ULUSLARARASI YER ALTI ZENGİNLİKLERİ VE ENERJİ KONFERANSI (YOZGAT-TÜRKİYE)" özet kitabı olarak basılacaktır. Bozok Üniversitesi çatısı altında düzenlenen bu konferansta siz değerli çalışmacıları görmek bizleri onurlandıracaktır. Saygılarımızla

Tam metin olarak seçilen çalışmalar Journal of Nuclear Sciences Dergisinde ve Cumhuriyet Science Journal Dergisinde basılacaktır.

Düzenleme Kurulu